Projektbeskrivelse af Køgeprojektet – Københavns Universitet

Forside > Projektbeskrivelse

Introduktion til Køgeprojektet

Køge-projektet er en længdeundersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Dataindsamlingen begyndte med et pilotprojekt i 1987-89, og den egentlige indsamling fandt sted 1989-1998. I disse år har vi fulgt en kohorte af tosprogede dansk- og tyrkisktalende elever, nemlig skolebegynderne fra skoleåret 1989-90.

Projektets formål er at følge og beskrive de tyrkisk-danske børns tosprogede udvikling. Undersøgelsen har flere aspekter: et pædagogisk aspekt, et andetsprogligt aspekt og et tosprogethedsaspekt.

Køgeserien